Strašliví Darkoni

Pàn Voidus

Temný Pán Stínů má pouze jeden cíl: vysát všechnu magickou energii z Gormu a založit nové království, říši Darkonů! Jeho strašná temná magie má neomezené schopnosti. Jenom společné soustředění energie čtyř Pánů a všech Gormitů ho dokázalo odvézt z Gormu a uvěznit ho v Darkoru. Ale úplně poražen nebyl! Voidus je zpět, aby ovládl Gorm.                                                                                                                                   
ÚTOK NEJVĚTŠÍ TEMNOTY
Voidus útočí proti svým nepřátelům silou čisté Temnoty! Proud jeho ďábelské síly vychází z hrotu jeho kopí. Jeho černá magie zničí vše, čeho se dotkne.
Čaroděj Temna. Nikdo nikdy neviděl Xathorovu tvář. Říká se, že se pod jeho pláštěm skrývá bytost čistého Stínu. Jeho kouzelná hůlka je obdařena tajemnými schopnostmi. Prý může podle své vůle měnit skutečnost a může ovládat mysl nepřátel! Je nemilosrdný jak k nepřátelům, tak ke svým stoupencům. Gormiti z něj mají právem největší strach.

HNĚV VĚTRU 
Xathor odpaluje z voleje na své nepřátele temné koule. Bombarduje je přívalem střel Stínů, kterým nemají šanci se vyhnout.

TORNÁDO 
Xathor soustředí veškerou moc do své ďábelské družiny. Uvolněním  temné síly metá po svých nepřátelích blesky čisté tmavé energie.

Pán Strachu, generál vojsk samotného Voida. Cryptus ovládá moc temné síly a zcela ovládá vojáky Stínů: může využít své portály k tomu, aby na Gorm povolal neomezené množství vojáků, kteří se postaví proti Gormitům, aby je oslabili. Ve chvíli, kdy jsou bojovníci unaveni, vystoupí Cryptus z portálu a silou své magické čepele to s nimi skoncuje.

BLESKOSMRŠŤ
Svou sílu soustředí ve své helmě. Cryptus vytvoří obrovský optický hranol čisté negativní energie, která nemilosrdně napadne nepřátele. Rozdrtí je svou silou Stínů!

TEMNÉ PORTÁLY
Cryptus dokáže vytvořit portály temné energie, kterými přivolá své vojáky Stínů, kteří jsou připraveni okamžitě zaútočit: opravdu neuvěřitelná síla!

Ničitel, první Darkon postavený Voidem proti novým Poslům! Gredd není moc chytrý, ale jeho síla je zničující! Je to nejsilnější Darkon. Dokázal prolomit dveře Staré věže. To rozpoutalo boje na Gormu! Je vybaven štíty, které dokáží odchýlit silné útoky Gormitů, vytvoří si tak prostor, aby mohl zasáhnout své nepřátele.

LEDOSTŘEL
Gredd nejprve nashromáždí svoji sílu do temné koule, kterou pak rozbije svým štítem. Výsledkem je vlna ďábelské energie, která nemilosrdně ničí nepřátele.

LEDOTŘÍŠŤ 
Gredd vysílá svoji temnou energii do země. Ta vytvoří neviditelný útok, který udeří na nepřítele právě od země. Lapí je do pasti svou temnou silou a zničí je!

Upír Stínů, nejstrašlivější Darkon! Kratus má nebezpečnou vlastnost: může ukradnout duši nepřítele. Jeho útoky jsou o to strašnější. Je šílený! Největší zábavou je pro něho kradení energie. S velkým potěšením za sebou zanechává vyřízené nepřátele. Darkoni se Kratuse bojí, ale Voidus ví, že právě  jeho šílenství, je jeho největší zbraň.

KAMENOBITÍ
Kratus shromažďuje do své zbraně energii ukradenou nepřátelům. Pak na ně zákeřně zaútočí a použije proti nim jejich vlastní sílu!

LOMKÁMEN 
Kratus vysává  duši svých nepřátel. Zanechává je za sebou bezvládné.

Více hrdinů