Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας www.gormiti.gr

H εταιρεία με την επωνυμία «GIOCHI PREZIOSI HELLAS HELLAS Α.Ε.» (στο εξής «Giochi Preziosi Hellas»), με έδρα της στην οδό Αγρινίου 14 στην Πεύκη Αττικής, και η εταιρεία με την επωνυμία «Giochi Preziosi S.p.A.» (στο εξής «Giochi Preziosi HQ») με έδρα της στην οδό Via delle Primule, 5 - 20815 Cogliate (MB), Ιταλία είναι αφοσιωμένες στην προστασία του προσωπικού απορρήτου των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας (αφεξής «Ιστοσελίδας»), στην οποία είναι από κοινού υπεύθυνοι (στο εξής «από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). Ως εκ τούτου, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») έχει συνταχθεί προκειμένου να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την πολιτική της Giochi Preziosi Hellas και της Giochi Preziosi HQ σχετικά με τις πληροφορίες σας, καθώς και το πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας παρέχει επίσης πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σαφή και ενημερωμένο τρόπο, όπου χρειάζεται.

Σε γενικές γραμμές, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας, θα επεξεργαστούν με νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό και όπως περιγράφεται περαιτέρω, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

1. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίαςo

Σύμφωνα με τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 2016/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ»), η Giochi Preziosi Hellas είναι ο αυτόνομος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας όσον αφορά τους σκοπούς της Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Giochi Preziosi HQ μαζί με την Giochi Preziosi Hellas, όπως προσδιορίζονται στην αρχή αυτής της Πολιτικής, είναι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Αποστολής Ενημερωτικών email και Εξατομίκευσης (όπως ορίζονται και στην Ενότητα 3). Η Giochi Preziosi HQ και η Giochi Preziosi Hellas θα είναι αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας για σκοπούς Συμμόρφωσης αλλά και την Κατάχρησης / Απάτης.

2. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται

Καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, όπως π.χ., το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες αυτές οι πληροφορίες, και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από την Giochi Preziosi Hellas τόσο όταν επιλέγετε να τις παρέχετε ή απλά από την ανάλυση της συμπεριφοράς σας στην Ιστοσελίδα, θα αναφέρονται συλλογικά, στην παρούσα Πολιτική, ως «Προσωπικά Δεδομένα».

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να επεξεργαστεί η Giochi Preziosi Hellas και η Giochi Preziosi HQ μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα εξής:

α. Όνομα, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

Στο τμήμα της Ιστοσελίδας όπου μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό κάνοντας Εγγραφή, θα χρειαστεί να υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως το όνομά και επίθετό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο σας, την ημερ/νία γέννησής σας, αν έχετε οικογένεια και το τηλέφωνό σας.

β. Δεδομένα περιήγησης

Η λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε ιστότοπου στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικές διαδικασίες, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Παρόλο που η Giochi Preziosi Hellas δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ακόμα δυνατό να εντοπίσει εκείνους τους χρήστες είτε άμεσα μέσω αυτών των πληροφοριών, είτε με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί - ως εκ τούτου, αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να πληροφορίες πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, όπως η διεύθυνσης IP, η τοποθεσία (χώρα), τα ονόματα τομέα του υπολογιστή σας, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε στην Ιστοσελίδα, το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αιτήσεις σας, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στο διακομιστή, οι διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνονται ως απάντηση σε μια αίτηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που αποστέλλεται από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.), και ούτω καθεξής.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της και τον εντοπισμό τυχόν βλαβών ή / και κατάχρησης της Ιστοσελίδας. Εκτός από αυτόν τον σκοπό, αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 7 εργάσιμες ημέρες.

3. Σκοποί της Επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi Hellas σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να σας επιτρέψουμε να πάρετε μέρος σε Διαγωνισμούς που μπορεί να οργανώνονται και να πραγματοποιούνται από την Giochi Preziosi Hellas, («Διεξαγωγή Διαγωνισμού»).
 • Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σκοπεύουν να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και προβολής, συμπεριλαμβανομένης του άμεσου μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς και πιθανών δημοσκοπήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), SMS, bot, παραδοσιακού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μέσω των επίσημων σελίδων κοινωνικών δικτύων των από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Giochi Preziosi, καθώς και αυτά επιλεγμένων τρίτων («Αποστολή Ενημερωτικών email»),
 • Για τη δημιουργία ενός προφίλ σας ως χρήστη της Ιστοσελίδας, μέσω της χρήσης cookies στόχευσης / διαφήμισης αλλά και συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τις επιλογές που κάνετε στην Ιστοσελίδα, καθώς και τις γενικές σας δραστηριότητες στην Ιστοσελίδα. Αυτό το προφίλ θα χρησιμοποιηθεί για να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με άλλες Ιστοσελίδες/ υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, και για να σας δείχνει πληροφορίες / διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Όλοι οι αλγόριθμοι που εμπλέκονται σε αυτήν την επεξεργασία ελέγχονται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη και ο έλεγχος της επεξεργασίας για μεροληψία («Εξατομίκευση»).
 • Η Giochi Preziosi Hellas ή η Giochi Preziosi HQ μπορεί, μεμονωμένα και αυτόνομα, να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4. Λόγοι επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi Hellas ή η Giochi Preziosi HQ βασίζονται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την μεμονωμένη και αυτόνομη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

Διεξαγωγή Διαγωνισμού: η επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην Giochi Preziosi Hellas για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για αυτόν τον σκοπό και δεν θα έχετε καμία συνέπεια εάν επιλέξετε να μην το δώσετε (εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό της Giochi Preziosi Hellas). Οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει μπορεί επίσης να ανακαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 8).

Συμμόρφωση: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί η Giochi Preziosi Hellas με τις νομικές της υποχρεώσεις. Όταν παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα στην Giochi Preziosi Hellas, η Giochi Preziosi Hellas πρέπει να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη διατήρηση και αναφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων στις επίσημες αρχές για συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Κατάχρηση / Απάτη : Οι πληροφορίες που συλλέγονται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή κατάχρησης της Ιστοσελίδας (για ενδεχομένως εγκληματικούς σκοπούς).

Οι από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, βασίζονται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

Αποστολή Ενημερωτικών email: η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς, και δεν θα υπάρξουν συνέπειες εάν επιλέξετε να μη τη δώσετε (εκτός από το γεγονός πως δε θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε περαιτέρω μάρκετινγκ φύσεως επικοινωνίες από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας). Η συγκατάθεση σας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλεστεί (παρακαλώ προχωρήστε στην Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες),

Εξατομίκευση: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, την οποία θα συλλέξουν οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μέσω του cookie pop-up banner και του συγκεκριμένου κουτιού (tick box). Δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για αυτόν τον σκοπό, και δεν θα υπάρξουν συνέπειες εάν επιλέξετε να μην τη δώσετε (εκτός από το γεγονός πως δε θα επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη σας σχετικά με την Ιστοσελίδα). Η συγκατάθεση σας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλεστεί (παρακαλώ προχωρήστε στην Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες).

5. Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να μοιραστούνε με τις ακόλουθες οντότητες («Παραλήπτες»):

Φορείς που δρουν συνήθως ως εκτελούντες εκ μέρους της Giochi Preziosi Hellas και της Giochi Preziosi HQ, όπως: α) πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές επιχειρήσεις που παρέχουν στην Giochi Preziosi Hellas συμβουλές σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα: λογιστικά, διοικητικά, νομικά και φορολογικά, β) φορείς που ασχολούνται με τη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού (π.χ. παρόχους φιλοξενίας της Ιστοσελίδας ή παροχείς υπηρεσιών ταχυμεταφορών) και / ή για την εκτέλεση τεχνικής συντήρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης της Ιστοσελίδας) γ) ανεξάρτητες εταιρείες ελέγχου,

Άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από Giochi Preziosi Hellas και Giochi Preziosi HQ να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, που έχουν αναλάβει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση της εμπιστευτικότητα (π.χ. υπάλληλοι της Giochi Preziosi Hellas),

Άλλες εταιρείες του Ομίλου Giochi Preziosi Hellas για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών ή των εργαζομένων, και

Δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν τα δεδομένα σας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτους τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.

6. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών - σε κάθε περίπτωση, καθώς αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Giochi Preziosi Hellas μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα έως και 2 χρόνια, όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα της Giochi Preziosi Hellas σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Συμμόρφωση θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτείται από την συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Κατάχρηση / Απάτη θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas, για την περίοδο που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Αποστολή Ενημερωτικών email και την Εξατομίκευση θα διατηρούνται από τους από Κοινού Υπευθύνους Επεξεργασίας από τη στιγμή που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας έως ότου να την ανακαλέσετε. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, παρόλο που ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργαστές, ιδίως όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργαστών που σχετίζονται με τη δυνητική ευθύνη σχετικά με αυτή την επεξεργασία.

8. Δικαιώματα του Υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων

Ως υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα από τη Giochi Preziosi Hellas, ανά πάσα στιγμή:

 • Να λαμβάνετε επιβεβαίωση για τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία, όπως και πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται από την Giochi Preziosi Hellas (και/ή να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία),
 • Να απαιτείτε από την Giochi Preziosi Hellas τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, όπως και την συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων,
 • Να ζητάτε από τη Giochi Preziosi Hellas τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή επεξεργάστηκαν παράνομα,
 • Την εξασφάλιση του περιορισμού της επεξεργασίας, όταν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ανακριβές, ή στις περιπτώσεις που πιστεύετε πως η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη ή είναι παράνομη, όπως και στο ενδεχόμενο που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία,
 • Στη φορητότητα – το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπου, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Να φέρετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, που πιστεύετε ότι πρέπει να εμποδίσει τη Giochi Preziosi Hellas από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για έναν συγκεκριμένο σκοπό, και
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, όπου η συναίνεση σας χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία – αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε πραγματοποιηθεί πριν και μέχρι την απόσυρση (για τη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την Αποστολή Ενημερωτικών email και την Εξατομίκευση).

Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την Αποστολή Ενημερωτικών email (για επικοινωνίες που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που συμπεριλαμβάνεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε.

Η συγκατάθεση για την Εξατομίκευση που εκτελείται από cookies μπορεί να αποσυρθεί όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2 (γ).

Οι αιτήσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην Giochi Preziosi Hellas στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@giochipreziosi.gr.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εκτελείται από την Επιχείρηση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Δικαιώματα του Υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 29/11/2018.

Η Giochi Preziosi Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εν μέρει ή πλήρως αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή απλώς να ενημερώσει το περιεχόμενό της, π.χ., λόγω αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η Giochi Preziosi Hellas θα σας ενημερώσει για τέτοιες αλλαγές αμέσως μόλις αυτές παρουσιαστούν και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Giochi Preziosi Hellas σας καλεί να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων από τον Giochi Preziosi Hellas.